Get Adobe Flash player

St. Paul skoleBergen Tamilske Barneskole ble stiftet i 1987
med 6 elever og 2 lærerer.

Anthony Rajendram

 

  Anthony Rajendram, grunnlegger 
  av Tamilsk barneskole i Bergen.

Innledning av rektor

Tamilsk Barneskoles grunnlegger het Anthony Rajendram. Han hadde et ønske om å starte en skole for tamiler, som kunne hjelpe dem med å ivareta den tamilske kulturen, samtidig som det skulle hjelpe dem å integreres i det norske samfunnet. Han mente at kunnskap om foreldregenerasjonens kulturbakgrunn er en viktig faktor for en vellykket identitetsbygging for barn som vokser opp i Norge. Nettopp denne ideen har skolen jobbet ut ifra i siden skolen ble grunnlagt i Mars 1987.

   Den gang startet skolen opp med 6 elever og 2 lærere. Siden har det gradvis økt med  både elever og lærere. Per dags dato har skolen 70 elever og 14 lærere. En slik innsats krever innsats og samarbeid. Jeg vil derfor takke mine medarbeidere, foreldre og elever for deres bidrag og vilje for å opprettholde og oppnå skolens mange formål gjennom 20 år.. sammen har vi formidlet tamilsk kultur til det store fellesskapet som vi er en del av. Dette har vi klart gjennom kulturelle innslag og foredrag i offentlige skoler og barnehager, Redd Barnas arrangementer, FN dager og andre arrangementer hvor vi har blitt spurt om å bidra.

   På godt og vondt har vi stått sammen i fellesskap, med et mål om å bygge og utvikle skolen. Jeg vil i dag tørre å påstå at det har vært en vellykket prosess. Det vil jeg si med tanke på at jeg gjennom 20 år som rektor har vært så heldig å få kunne oppleve hvordan Bergen Tamilske Barneskoles formål har hatt den virkningen vi har ønsket. Ved å se hvordan tidligere elever nå er lærere ved skolen, mens deres barn er elever på samme skole er, for meg, en glede og bekreftelse på at skolen har gjort og fortsatt gjør en viktig jobb.

   Jeg vil også takke Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og St. Paul Skole for deres samarbeid og støtte. Dere har gjennom disse årene, hatt en helt avgjørende rolle for at vi kan gjøre den jobben vi gjør.

 

Sherrene Santhiapillai
Rektor
Tamilsk Barneskole i Bergen
År 2007

Organisering og økonomi

Organisering

 • Styret består av 6 foreldre.
 • Foreldre har vært aktive som støttespillere i forhold til forberedelser og gjennomføring av arrangementer.
 • Skolens leder har norsk pedagogisk utdanning.
 • Lærere for øvrig har faglige kvalifikasjoner på sine respektive felt.

Finansiering

Skolen finansieres i hovedsak gjennom:

 • Frivilig innsats fra lærerer.
 • Foreldrebetaling.
 • Bergen kommune.
 • Hordalan fylkeskommune.
 • St. Paul Skole.

Samarbeid

Skolen samarbeider med foreninger, andre organisasjoner og skoler.

Skolens formål og oppgaver

   

Skolen bygger på idéen om at kunnskap om, og trygghet i, foreldregenerasjonens kulturbakgrunn er en forutsetning for vellykket identitetsbygging hos tamilske barn som vokser opp i Norge. Elevene fra Bergen deltar i undervisningen hver lørdag. Det sosiale elementet er en viktig del av BTBS.

Skolen skal:

 • Styrke og utvide perspektivet på tamilsk kultur.
 • Skape samhørighet og felleskap mellom elevene gjennom undervisning og felles aktiviteter.
 • Yte et positivt bidrag til integrering av tamilske barn i det norske samfunnet ved å gi kunnskap om tamilsk kultur i storsamfunnet.
 • Gi undervisning tilpasset barnas utviklingstrinn, med stor vekt på lek og samvær.

Undervisning

 Undervisningen ved Bergen Tamilske Barneskole skal bygge på de samme regelverk og prinsipper som for norsk skole. All undervisning foregår på tamilsk. Undervisningen finner sted i lokaler på St. Paul skole, Christiesgate 16, hver lørdag fra kl 10:00 til 14:00.
Det blir undervist i:
 • Morsmål (tamil)
 • Religion (katolisisme og hinduisme)
 • Klassisk sang, musikk og dans
 • Tamilsksamfunnslære
Elevene er fordelt på fire trinn:
 • 3-5 år
 • 6-10 år
 • 11-13 år
 • 14-16 år