Get Adobe Flash player

Hvorfor tamilskole

 
Jo, fordi våre barn ikke har bare èn kultur å forholde seg til, men to. Den norske kulturen har de 
rundt seg hver dag gjennom barnehage, skole, SFO og fritid.

Hva så med den tamilske kulturen…
Noe får de hjemme, men det er ikke nok.

Derfor er det flott at St. Paul skole har et tilbud til de flerkulturelle barna, bl.a. tamilskolen.

Her får de et møtested hvor de får impulser fra den tamilske kulturen, tradisjoner og de 
forskjellige religionene.

Det er også et sosialt møtepunkt hvor de treffer andre som er lik seg selv, blir kjent med hverandre 
gjennom ulike aktiviteter; gymnastikk, dans, drama & språkundervisning.

Det blir arrangert julefest, sportsstevner & flere tamilske høytidsdager. Her får barna vise hva de har lært, 
samt kjenne litt på den andre kulturen.

Med litt språkkunnskap blir det lettere å holde kontakt med familien på Sri Lanka, og familien føler også 
at avstanden ikke blir fullt så stor.

Alt dette styrker samhørigheten og bidrar til at de utvikler en sterk identitet,
og er trygg på den.

Cathrine Murugan.